ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ ควรใส่ข้อความหรือข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ร้องขอ-ร้องเรียน กรอกในระบบใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของ ผู้ร้องขอ-ร้องเรียนเท่านั้น
และข้อมูลดังกล่าวจะถูกปิดเป็นความลับ
อ่านฉัน
  • หากต้องการเลือกดู รายการร้องเรียน-ร้องขอ ให้นำเมาส์ซี้ที่ navbar ด้านบนที่เมนู "รายการร้องเรียน-ร้องขอ" แล้วเลือกรายการ
  • หากต้องการส่งฟอร์ม ร้องเรียน-ร้องขอ ให้นำเมาส์ซี้ที่ navbar ด้านบนที่เมนู "ฟอร์มออนไลน์" แล้วเลือกรายการ